top of page

Cevap 'K ' Seçeneği

Kooperatifleşme

''Bilgilendirme ve Tanıtım Konferansları Organizasyonu''

Tarım sektöründeki dağınık ve istikrarsız yapı küçük üreticileri mağdur ediyor.

 

Yıllardır aynı sorunlar tartışılıyor, öneriler dile getiriliyor ama bir türlü kalıcı çözüm üretilemiyor.

Umut Gençlikte Hareketi olarak,  gençlerin ve çiftçilerin dayanışma içinde kendi girişimlerini başlatmaları için Kooperatifi kurmalarına öncülük ediyoruz.

Tarımda ve üretimde riskleri azaltmanın yolu kooperatifçilikten geçiyor.

 

Kooperatifleşmenin neden önemli olduğunu somut örnek ve verilerle anlattığımız konferanslarımızın konuşmacıları arasında ulusal ve uluslararası başarılı kooperatif başkanları ve oda başkanları yer alıyor. 

Kooperatif Başvuru Formu2
bottom of page