Cevap 'K ' Seçeneği

Kooperatifleşme

''Bilgilendirme ve Tanıtım Konferansları Organizasyonu''

Tarım sektöründeki dağınık ve istikrarsız yapı küçük üreticileri mağdur ediyor.

 

Yıllardır aynı sorunlar tartışılıyor, öneriler dile getiriliyor ama bir türlü kalıcı çözüm üretilemiyor.

Umut Gençlikte Hareketi olarak,  gençlerin ve çiftçilerin dayanışma içinde kendi girişimlerini başlatmaları için Kooperatifi kurmalarına öncülük ediyoruz.

Tarımda ve üretimde riskleri azaltmanın yolu kooperatifçilikten geçiyor.

 

Kooperatifleşmenin neden önemli olduğunu somut örnek ve verilerle anlattığımız konferanslarımızın konuşmacıları arasında ulusal ve uluslararası başarılı kooperatif başkanları ve oda başkanları yer alıyor. 

 

'Umut Gençlikte Hareketi' gelecek nesillere karşı duyduğumuz sorumluluk bilinci, 'iyi insan olma ahlakı' yolunda dayanışma duygusuyla, katılımcı demokrasiyi hayata geçirerek, toplumsal fayda sağlamak amacı ve 'Yurtta Barış, Dünyada Barış' ilkesiyle kurulmuştur.

'Biz gelmedik dava için, bizim işimiz sevda için,

dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik''  

Yunus Emre