Mikrofon closeup

Dijital

ÇOCUK

MECLİSİ

Söz Sizde!

KİMLER KATILABİLİR?

7-14 Yaş Arası

Türkiye'de ve Yurt Dışında Yaşayan Tüm Çocuklar

Bakıcı Çocuk

Çocuk Meclisi Organları

01

GENEL KURUL

02

YÜRÜTME KURULU

03

ÇALIŞMA GRUPLARI

Papatyalar alanındaki kız

Genel

Kurul

Çocuk Meclisi Olağan Genel Kurulu,

ayda iki kez,

üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır.

Renkli Toplar

Yürütme

Kurulu

Genel Kurulca seçilen en az üç, en çok beş asıl üyeden oluşur. Yürütme Kurulunun görev süresi 1 yıldır. Görevi; çalışma gruplarının raporlarını inceleyip Genel Kurula sunmak ve sonuçlarını takip edip, projeleri yürütmek.

Yaratıcı tasarım

Çalışma Grupları

Sorunların çözümü, yapılması gerekenleri bir öneri veya proje halinde yürütme kuruluna sonuç raporu olarak sunar. Bu raporlara varsa çözüm önerilerini de ilave eder.

Öğrenirken Eğlenmye,

Eğlenirken Dayanışmayı Büyütmeye;

Hazırsanız Başlıyoruz.

14 Şubat 2021

Pazar Saat: 19.00

yazarak

'Umut Gençlikte Hareketi' gelecek nesillere karşı duyduğumuz sorumluluk bilinci, 'iyi insan olma ahlakı' yolunda dayanışma duygusuyla, katılımcı demokrasiyi hayata geçirerek, toplumsal fayda sağlamak amacı ve 'Yurtta Barış, Dünyada Barış' ilkesiyle kurulmuştur.

'Biz gelmedik dava için, bizim işimiz sevda için,

dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik''  

Yunus Emre