top of page
Taş duvarda kedi

Umut
 Köyleri

''Köylerimizi Yeniden Hayata Döndürmek için Çalışıyoruz.

Umut Köyleri projesi; deprem sonrasında köylerde yaşayan ailelerin hayatlarını yeniden inşa etmelerine yardımcı olmak amacıyla başlatılmış sosyal yardım projesidir.

Proje kapsamında, yıkılan evlerin yerine sağlam ve iklim akıllı evler inşa edilerek, dezavantajlı ailelerin yuvalarına yeniden kavuşmaları amaçlanmaktadır.  Atatürk'ün İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi'nden yola çıkarak, güvenli ve konforlu evler oluşturulurken, kırsalın ihtiyaçları ve beklentileri dikkate alınarak sürdürülebilir köyler inşa edilecektir.

Umut Köyleri projesi sadece evlerin inşa edilmesinden ibaret değildir. Ayrıca köyde yaşayan ailelerin eğitim, sağlık, istihdam ve diğer ihtiyaçlarına yönelik sosyal destekler de sunulmaktadır. Bu sayede, afetten etkilenen köylülerimizin hayatlarını yeniden inşa etmeleri için gereken destekler sağlanacaktır.

Proje kapsamında yapılan çalışmalar ile birçok aileye umut olunmakta ve hayatlarını daha iyi bir hale getirebilmeleri sağlanmaktadır. Bu projenin başarısı, köylerde yaşayan insanlarımızın hayatlarını yeniden kurmaları için oldukça önemlidir.

Siz de Umut Köyleri projesine destek olmak ve köylerimize can katmak web sitemizdeki iletişim ve bağış bölümünü ziyaret edebilirsiniz.

 

Unutmayın, birlikte çok daha güçlüyüz!

Ev Planı İncelemesi
Tuğla ve harç

Teşekkürler

BAĞIŞLARINIZ İÇİN

UMUT KÖYLERİ DESTEKÇİLERİMİZE;

UMUT KÖYLERİ'ne gösterdiğiniz destek için teşekkür ediyoruz.

 

Sizlerin bağışları sayesinde, köylerimizde hayatı yeniden inşa etmek için çalışıyor ve onlara umut oluyoruz.

Güzel yüreklerinize sevgi ve saygılarımızı sunarız.

UMUT GENÇLİKTE

SORU-CEVAP

İklim Akıllı köy
nedir?

İklim Akıllı köy, çevresel sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek için tasarlanmış bir köy modelidir. Bu köylerde, yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak enerji tüketimini azaltmak, doğal kaynakları korumak, atık yönetimini iyileştirmek ve diğer çevresel etkileri en aza indirmek için akıllı teknolojiler kullanılır.

Bu köylerdeki akıllı teknolojiler, örneğin güneş panelleri, enerji yönetim sistemleri, akıllı tarım teknolojileri ve geri dönüştürülebilir atık yönetimi gibi çeşitli uygulamaları içerebilir. Bu köyler aynı zamanda sosyal sürdürülebilirlik için de tasarlanmıştır, yani toplumun ihtiyaçlarına cevap vermek, sosyal eşitliği teşvik etmek ve insanların yaşam kalitesini artırmak için tasarlanmıştır.

İklim akıllı köyler, sürdürülebilir bir gelecek için birçok fayda sağlayabilir. Bu köylerin tasarımı, daha az enerji tüketen, daha verimli ve daha sürdürülebilir bir yaşam tarzını teşvik eder. Ayrıca, bu köyler, yerel toplulukları, tarımı ve doğal kaynakları korumak ve desteklemek için bir model sağlayabilir.

 

İklim akıllı köyler sürdürülebilir, verimli ve teknolojik olarak gelişmiş bir kırsal alan anlayışını ifade eder. Bu kırsal alanlarda yaşayan insanların yaşam kalitesini artırmayı, sosyal ve ekonomik kalkınmayı desteklemeyi, doğal kaynakları korumayı ve bölgesel yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş yaparak enerji tüketimini azaltmayı hedefler.

İklim akıllı köylerde, yenilikçi teknolojiler kullanılarak çiftçilik, hayvancılık, ormancılık, turizm ve yerel üretim gibi faaliyetlerin geliştirilmesi amaçlanır. Ayrıca, akıllı şehirlerde kullanılan teknolojilerin kırsal alanlarda da kullanımı sağlanır. Örneğin, akıllı tarım sistemleri ile ürün verimliliği artırılırken, akıllı bina sistemleri ile enerji verimliliği sağlanır.

İklim akıllı köyler, kırsal alanlardaki göçü önlemeye, kırsal kalkınmayı hızlandırmaya, yerel üreticileri desteklemeye ve doğal kaynakları korumaya yardımcı olur. Ayrıca, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmaya yardımcı olan bir model olarak kabul edilir.

bottom of page