Siyasette Kadın

 ''Kadınının siyasete katılımını

arttırmayı hedefledik''

''Toplumsal Kalkınmanın temelinde, kadınların siyasette temsili önemlidir'

1934’den beri kadınlar seçme ve seçilme hakkını elde etmiş olmasına rağmen günümüzde kadının siyasal katılımı oldukça düşük düzeydedir.

Siyasi ilgi eksikliği, eğitim seviyesinin düşüklüğü, gelir düzeyinin düşüklüğü, ailevi sorumluluklar, ayırımcı cinsel yargılar gibi nedenlerden dolayı kadınlar siyasal sistemler ile yeterince bağ kuramamaktadır.

Çalışmalarımızla, Siyasette Temsil ve Katılım noktasında Kadın Aktörler’ in durumu, temsil ve katılım hususundaki eksiklikleri ortaya koymayı ve eksikliklerin giderilmesi için öneriler sunuyor ve kadınların siyasete katılımını teşvik ediyoruz.

'Umut Gençlikte Hareketi' gelecek nesillere karşı duyduğumuz sorumluluk bilinci, 'iyi insan olma ahlakı' yolunda dayanışma duygusuyla, katılımcı demokrasiyi hayata geçirerek, toplumsal fayda sağlamak amacı ve 'Yurtta Barış, Dünyada Barış' ilkesiyle kurulmuştur.

'Biz gelmedik dava için, bizim işimiz sevda için,

dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik''  

Yunus Emre