top of page
Sarı ve Beyaz Çiçekler

TÜZÜĞÜMÜZ

daha fazla

TÜZÜĞÜMÜZ

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1 - Derneğin Adı: “Umut Gençlikte Derneği” dir.  Kısa ismi ‘Umut Gençlikte’dir. Umut Gençlikte’nin bayrağı Umut harfinin sembolü olarak ‘’U’’ harfinin içerisinde bulunan doğayı ve tarımı sembolize eden günebakan çiçeğidir. Renkleri kırmızı beyazdır.

Derneğin merkezi Adana’dır.  Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Türkiye genelinde ve uluslararası faaliyetler yürütür ve temsilciler atayabilir.

      

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

 

Madde 2 - Dernek, Sürdürülebilir gelişmenin temeli olan ekonomik ve sosyal kalkınmaya destek vermek amacıyla;

 • ‘Bütün ümidim gençliktedir’ diyerek gençlere olan güvenini vurgulayan önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkeleri temelinde, insanlığı coğrafi sınırlara göre ayırmadan ve her insanı tek bir ailenin ferdi sayarak ‘insan haklarını’ dayanışma temelinde geliştirmek,

 • Mutlu ve huzurlu bir yaşamın temel unsuru olan katılımcı demokrasinin gelişimini sağlamak,

 • İnsan sağlığı, temiz çevre, ekonomik - sosyal kalkınma ve uluslararası ilişkiler alanlarında toplumsal gelişime destek vermek,

 • Toplum sağlığı ve güvenliği konusunda sporla farkındalığı arttırmak,

 • Sürdürülebilir eğitim, insani değerlerin yükseltilmesi için kültürel faaliyetler, yenilikçi girişimlerin teşvik edilmesi ve ‘insana fayda’ odaklı istihdamın düzenli gelişimini sağlamak,

 • Kırılgan, hasar görebilir veya savunmasız grupların sosyal ve ekonomik koşullarını güçlendirmek,

 • Sürdürülebilir ve yaşam düzeyi etik değerler üzerine kurulu olan kentsel ve kırsal bölgeler yaratmak,

 • Doğayı ve doğal kaynakları korumak ve israfı önlemek,

 • Çevresel zararların azaltılması ve geri kazanımı teşvik etmek ve tüketimi azaltmak amacıyla geri dönüşüm bilincini desteklemek,

 • Ekolojik tarım ile doğada sürdürülebilirliğin sağlanması, kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve ekolojik ürünlerin üretim ve satışına destek vermek,

 • Bilim ve Teknolojinin, insanlığın ve doğanın hizmetinde gelişebilmesi amacıyla kamu, sanayi ve üniversite iş birliğinde projeler oluşturmak,

 • Ortak yaşamın güçlenmesi amacıyla ulusal ve uluslararası iletişimin güçlendirilmesini sağlamak,

 • İnsanlığın eşit ve adil temellerde gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla tarihi, sanatsal ve kültürel çalışmalar yürütmek ve bu alanlarda çalışan özel kuruluş ve kamu birlikleriyle ortak projeler oluşturmak ve uygulamak amacıyla kurulmuştur.

 • Kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi amacıyla kooperatiflerin kapasitelerinin geliştirilmesine katkı sunmak ve kooperatifçiliğin tanıtımına destek vermek,

 • Dezavantajlı bireylerin temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü gıda bankacılığı yapar. 

Gıda Bankası; bağışlanan her nevi ürün ve üretim fazlası, paketleme veya kodlama hatası sebebiyle piyasaya sürülememiş sağlığa uygun ve son kullanma tarihi geçmemiş her türlü gıda, temizlik, giyim, kişisel bakım, konaklama ve ısınma ürünleri gibi temel ihtiyaç ürünlerini tedarik eden, uygun şartlarda depolayan ve bu ürünleri doğrudan veya değişik yardım kuruluşlar vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerine ve doğal afetlerden etkilenenlere ulaştıran ve kar amacı gütmeyen dernek ve vakıfların oluşturduğu organizasyonları ifade eder.

 

Tüzüğümüz
bottom of page