top of page
Distance Learning

Göksun'a
 
Umut Olmak

''Göksun'a Yeniden Hayat Vermek İçin Çalışıyoruz''

"Göksun'a Umut Olmak" projesi, Göksun'da yaşanan deprem felaketinden etkilenen insanımıza yardım etmek, hasar gören köyleri yeniden inşa etmek ve insanların hayatlarını normalleştirmek için oluşturulmuştur.

 

Projemiz ile insanların birlikte çalışarak Göksun'un yeniden ayağa kaldırılmasını amaçlıyoruz. Bu proje kapsamında, geçici konteynerler sağlanması, temel ihtiyaç malzemelerinin dağıtımı, yıkılan evlerin onarımı ve kalıcı konutların inşası gibi çalışmalar yapılacaktır.

 

Amacımız, Göksun halkına umut vermek ve onları yeniden güçlü bir şekilde ayakta tutmaktır. Birlikte Başaracağız!

#GöksunaUmutOlmak

bottom of page