top of page

Güvenli İletişim

''Çocuklarımızı Cinsel İstismara Karşı Koruma''

''Cinsel tacize karşı çocuklarımızın korunması eğitimleri''

Çocuk istismarının önlenmesi ve ortadan kaldırılmasına yönelik yapılacak eğitimler için ev, okul, dernekler  ve kurum ziyaretleri yapılacaktır.

Eğitim kapsamında;

 • Çocuk algısı ve çocuk tanımı,

 • Çocuk hakları,

 • Hak ihlalleri,

 • Akran zorbalığı, akran zorbalığının sonuçları,

 • Cinsel tacizin önlenebilmesi için yapılabilecekler,

 • Çocukların ve ailelerin vakalar karşısında güçlendirilmesi 

 • İstismara karşı farkındalık kazandırma,

 • istismarı önleyici çalışmalar,

 • çocukla sağlıklı iletişim kurma,

 • istismarın psikolojik etkileri,

 • çocukta özel alan oluşturma,

 • hayır diyebilme gibi konulara yer verilir.

bottom of page