top of page

DUYURULAR

UMUT GENÇLİKTE DERNEĞİ

2. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

ÇAĞRI METNİ

Tarih: 02/05/2022

Sayı: 2022/002

Değerli üyemiz,

 

Derneğimizin 2. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın birincisi, 21/05/2022 tarihinde (Cumartesi) saat: 19.00’da Dernek Merkezinde gündemle, bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, yeter sayı aranmaksızın, aynı gündem ile 29/05/2022 tarihinde yine aynı yer, saat ve gündem ile yapılacaktır. 

 

Gereğini bilgilerinize rica eder, ilginize ve katılımınıza şimdiden teşekkür ederim.

 

Nilay ATEŞOĞULLARI

Umut Geçlikte Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

GÜNDEM;

1.  Katılan üyelerce hazirun listesinin hazırlanması

2.  Başkan'ın açılış konuşması

3.  Divan heyetinin seçilmesi

4.  Gelir-Gider durumu ve Faaliyet Raporlarının Okunması

5.  Yönetim Kurulunun İbrası

6.  Tüzük değişikliğinin görüşülmesi ve onaylanması

7. Dernek organlarının seçilmesi

8.  Diğer yazılı ve sözlü önergeler ile dilek ve temennilerin görüşülmesi

9.  Kapanış

UMUT GENÇLİKTE DERNEĞİ

1. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

ÇAĞRI METNİ

Tarih: 19/08/2019

Sayı: 2019/006

Değerli üyemiz,

 

Derneğimizin 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın birincisi, 05/09/2019 tarihinde (Perşembe) saat: 19.00’da Dernek Merkezinde gündemle, bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, yeter sayı aranmaksızın, aynı gündem ile 12/09/2019 tarihinde yine aynı yer, saat ve gündem ile yapılacaktır. 

 

Gereğini bilgilerinize rica eder, ilginize ve katılımınıza şimdiden teşekkür ederim.

 

Nilay ATEŞOĞULLARI

Umut Geçlikte Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

GÜNDEM;

1.  Toplantının açılışı ve yoklama,

2.  Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşumu,

3.  Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı

4.  Başkanın konuşması,

5.  Yönetim Kurulu’nun faaliyet, hesap ve Denetleme Kurulu Raporunun görüşülmesi,

6.  Tahmini bütçenin görüşülmesi ve onaylanması,

7.  Dernek organlarının asıl ve yedek üyelerinin seçimi,

8.  Dilek ve temenniler

9.  Kapanış

bottom of page